Gezondheid

Gezondheid

U mag van een Bearded Collie verwachten dat deze gezond is. Toch kunnen er afwijkingen in de gezondheid plaastvinden. De rasvereniging; De Nederlandse Bearded Collie Club is bezig met de gezondheid van de Bearded Collie. Dit is een onderdeel van het verenigingsfokreglement van elke rasvereniging. Hierin stellen alle rasverenigingen de volgende onderzoeken verplicht voor de ouderdieren: Heupdysplasie, en een DNA profiel.

Heupdysplasie (HD)

Heupdysplasie (HD) is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Het kan erfelijk zijn, maar omgevingsfactoren spelen ook een rol bij de ontwikkeling. Een hond kan veel last hebben van HD, maar dat hoeft niet. Aan de buitenkant kun je niet zien of een hond HD heeft, dus als je hond goed kan lopen, hoeft dat nog niet te zeggen dat zijn heupen perfect zijn. Om echt te kunnen zien of je hond HD heeft, zijn (digitale) röntgenfoto’s van zijn heupen nodig.

DNA profiel

Vanaf 1 juni 2014 moeten alle FCI erkende rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs hebben. Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn. Als de ouderdieren met zekerheid vastgesteld zijn kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden.

Erfelijke oogafwijkingen

Jaarlijks oogonderzoek

Door middel van jaarlijks oogonderzoek bij alle fokdieren, kunnen we in kaart te brengen hoe vaak een bepaalde afwijking binnen de populatie voorkomt, of deze aandoeningen problemen veroorzaken voor de Bearded Collie, en of deze afwijkingen in bepaalde lijnen/families vaker voorkomen dan in andere.

Met deze informatie kan in de toekomst telkens een beter fokbeleid worden geformuleerd, om zo te proberen bepaalde, erfelijk bepaalde, oogafwijkingen eventueel uit de populatie te kunnen bannen.

Voor het oogonderzoek kunt u terecht bij een beperkt aantal dierenartsen in Nederland, die zich gespecialiseerd hebben in ophtalmologie. Een lijst met deze oogspecialisten vindt u op de website "houden van honden" van de Raad van Beheer.

Voor in Nederland woonachtige honden geldt dat slechts een beoordeling via het ECVO-formulier, niet ouder dan 12 maanden, geldig is.

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie.

Aangeboren Oogafwijking MPP

Membrana Pupillaris Persistens is een aangeboren oogafwijking, waarvan over de erfelijkheid nog veel onduidelijkheid bestaat. De internationale organisatie (ECVO) adviseert op dit moment niet te fokken met de zwaardere vormen van deze oogafwijking.

Lees meer