Online inschrijving KCM 2018

Inschrijfformulier/Entry Form

KampioenschapsClubMatch NBCC

Met toekenning van het dubbele C.A.C.

                                2 september 2018 - KC Nijmegen - Nijmegen

 

Tentoonstellingsadres/Address of show: KC Nijmegen - Elshofweg 10, 6533 KH Nijmegen, Nederland

Keurmeester/Judge Mrs. Janet Wood (UK)

Sluitingsdatum/Closing date : 26 augustus 2018

Inschrijfgeld/Application FeeLedenNiet-Leden

1. Jongste puppyklas (4-6 mnd) € 20,00 € 20,00
2. Puppyklas (6-9 mnd) € 20,00 € 20,00
3. Jeugdklas (9-18 mnd € 30,00 € 35,00
4. Tussenklas (15-24 mnd) € 30,00 € 35,00
5. Openklas (v.a. 15 mnd € 30,00 € 35,00
6. Fokkersklas (v.a. 9 mnd) € 30,00 € 35,00
8. Kampioensklas (v.a. 15 mnd) € 30,00 € 35,00
9. Veteranenklas (v.a. 8 jaar) € 30,00 € 35,00
10. Koppelklas € 2,50 € 2,50
11. Fokkerijklas € 2,50 € 2,50
12. Nakomelingenklas € 2,50 € 2,50
13. Kind&Hond Show € - € -

Elke volgende hond op naam van dezelfde eigenaar € 2,50 korting.
For every additional dog of the same owner € 2,50 reduction.

Betaling/Payment Rekening/Account: IBAN: NL27 INGB 0000 0061 30 BIC: INGBNL2A t.n.v. NBCC o.v.v. stamboomnaam van de hond. Please mention the pedigreename of the dog.
Betaling op de show / Payment at the show € 10,00 extra per hond/per dog
(Bank)cheques and international money orders will not be accepted.

Informatie: www.nederlandsebeardedcollieclub.com

Papieren inschrijfformulieren naar / Paper Entry forms to be sent to:
NBCC; T.a.v. Annette Oostervink; Bonenkamp 30; 6662 RV Elst
T: 0481-375276; E-mail: evenementen@nederlandsebeardedcollieclub.com

Adverteren catalogus/advertising catalog:
A5 hele pagina leden €10,00 - niet leden € 15,00
A5 halve pagina leden € 6,50 - niet leden € 10,00
Neem hiervoor contact op met evenementen@nederlandsebeardedcollieclub.com

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer zijn van toepassing. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren.
The showregulations, the rules of the Raad van Beheer are in force. By sending in this form you state to know and accept those rules.

Probleem:
Mogelijk zijn er problemen bij het verzenden van het formulier bij gebruik van Safari (blijft hangen) als er geen bestanden meegestuurd worden (hoewel dat inderdaad niet verplicht is). Wij adviseren het formulier in te vullen met een andere browser, bv. Explorer, Chrome of Firefox. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan is een tijdelijke oplossing toch bestanden (bv. een fotootje of afbeelding) mee te sturen.

Helaas blijkt het probleem bij Safari te liggen, maar uiteraard doen wij er alles aan om een oplossing te vinden.

__________________________________________________

Klasse / Class:
1. Jongste Puppyklas/Minor Puppyclass (4-6 maanden/months)
2. Puppyklas/Puppy class (6-9 maanden/months)
3. Jeugdklas/Junior class (9-18 maanden/months)
4. Tussenklas/Intermediate class (15-24 maanden/months)
5. Openklas/Open class (vanaf/as from 15 maanden/months)
6. Fokkersklas/Breeders class (vanaf 9 maanden gefokt door exposant/as from 9 months) *
8. Kampioensklas/ Champion class (vanaf/as from 15 maanden/months) **
9. Veteranenklas/Veteran class (vanaf/as from 8 jaar/years)
* kopie eigendomsbewijs bijsluiten. Indien niet bijgesloten gaat de hond in de openklas / Copy of proof of propiety must be included. If not enclosed dog will be entered in open class.
** kopie gerechtigheidsverklaring/kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten gaat de hond in de openklas / Copy of statement of the ruling organisation or copy championship must be included. If not enclosed the dog will be entered in open class.


________________________

Extra klasse / Extra Class (Inschrijven in klassen 10, 11, 12 en 13 is alleen mogelijk als de hond ook in een andere klasse is ingeschreven)
10. Koppelklas (reu en teef van dezelfde eigenaar)
11. Fokkerijklas (minimaal 3, maximaal 5 honden, van dezelfde fokker, mogen wel bij verschillende eigenaren zijn.
12. Nakomelingenklas (reu of teef, met minimaal 3, maximaal 5 eerste generatie nakomelingen.
Inschrijven in klassen 10, 11, 12 en 13 is alleen mogelijk als de hond ook in een andere klasse is ingeschreven


____________________________

13. Kind&Hond-Show voor kinderen van 4-13 jaar / Child&Dog-Show for children 4-13 year____________________________

AFKOMST / ORIGIN


EIGENAAR / OWNERSelect lid/member (verplicht, required)

BESTANDEN INDIEN NODIG / FILES IF NECESSARY