Gezondheidsenquête

U kunt nog altijd de enquête invullen. 
Hoe meer gegevens we hebben, des te beter inzicht we hebben.

In het kader van een inventarisatie van mogelijk erfelijke afwijkingen en ziektes binnen het ras Bearded Colllie in Nederland, willen we eigenaren vragen om ons gegevens betreffende de gezondheid van uw Bearded Collie te sturen.
Aan de hand van deze gegevens kunnen we indien nodig maatregelen treffen en voorstellen ter voorkoming van deze ziektes aan onze leden voorleggen.
De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Eventueel wordt u benaderd voor aanvullende gegevens.

Hebt u meerdere Bearded Collies, vul dan per Bearded Collie het formulier in.

Voor de duidelijkheid, niet elke ziekte hoeft een genetische oorsprong te hebben. Sommige ziektes kunnen veroorzaakt worden door bv. parasieten of een tumor, of soms ook geen traceerbare oorzaak hebben.

Met deze inventarisatie willen we bekijken of bepaalde ziektes vaker dan ‘gemiddeld’ voorkomen en/of een herleidbare achtergrond hebben.
Ook als uw Bearded Collie geen problemen heeft, verzoeken wij u het formulier in te vullen.


    Bij Neen, kunt u de volgende vragen overslaan en het formulier nu versturen.
    Comments are closed.