Fok bericht

Bericht aan onze fokkers,

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen de dekaangifte en de aangifte van geboren puppen zo snel mogelijk door te geven, zodat wij het binnen 3 weken  op de website kunnen plaatsen.
Als u te lang wacht en/of de papieren zijn niet compleet, dan komt uw bericht 'te laat' op de website.
Wij streven er naar om de pupinfo op de website zo ‘up-to-date’ mogelijk te houden, en dat kan alleen maar met uw hulp. Dus wacht niet te lang en stuur de benodigde papieren naar pupinfo@nederlandsebeardedcollieclub.com dan zorgen wij ervoor dat het zo snel mogelijk gepubliceerd wordt.

Met vriendelijke groet,
Franky Goossens

Het door de Raad van Beheer goedgekeurde VFR is hier te downloaden. De bij de NBCC aangesloten fokkers worden geacht te fokken volgens de fokvoorwaarden, zoals die door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bearded Collie Club zijn vastgesteld.

Vermelding op de website is gratis, uitsluitend na een verzoek daartoe van de aangesloten fokker, mits voldaan is aan de vastgestelde fokvoorwaarden.

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het te fokken nest ligt te allen tijde bij de fokker en niet bij de Nederlandse Bearded Collie Club. De Nederlandse Bearded Collie Club kan en zal geen garanties geven met betrekking tot de kwaliteit van nakomelingen.

Het doel van de Nederlandse Bearded Collie Club en de bij ons aangesloten fokkers is het behartigen van de belangen van de Bearded Collie in Nederland. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van inlichtingen over het ras, het houden van vergaderingen en voorts door alle middelen die voor deze doelstelling bevorderlijk zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.