Besluiten Algemene Leden Vergadering 2019

Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering 2019 is het besluit genomen

  • Dat voor een dekking zowel de reu als de teef een geldige uitslag van het ECVO-oogonderzoek moet hebben.
  • Voor de buitenlandse reu gelden de regels en gezondheidseisen van het land waarin de reu woonachtig is.
  • De fokker dient zich verder te houden aan de adviezen van de ECVO-organisatie.
  • Vanaf een leeftijd van 7 jaar hoeft er geen onderzoek meer plaats te vinden.

Verder hebben de leden het bestuur de opdracht gegeven om bij de Raad van Beheer toestemming te vragen het ED-onderzoek al op een leeftijd van 12 maanden (in plaats van 18 maanden) te laten plaatsvinden, zodat het gelijktijdig met het HD-onderzoek kan plaatsvinden.

In verband met een eventuele noodzaak tot Outcross heeft de ALV het bestuur verzocht eerst te (laten) onderzoeken hoe het is gesteld met de gezondheid van de Bearded Collie in Nederland en in het buitenland, waarbij ook de mate van verwantschap van de Bearded Collie in Nederland onderzocht moet worden.

Comments are closed.