NBCC
ActueelVerenigingPuppen/herplaatsingVoor fokkersRegionaalWinkelWedstrijdennieuwsbrief
Rasstandaard
Fokreglement
Dekreuenlijst
Toelichting Pupinfo
Voorwaarden pupinfo fokkers
Aanvraag stamboom
Formulieren fokkers
Raad van Beheer
Toelichting PupinfoGeachte fokkers (en leden),

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd berichten staan bij ‘te verwachten pups’ die niet bij de dekmeldingen vermeld hebben gestaan.

Om misverstanden te voorkomen wil ik toch een en ander toelichten:

Als er een dekbericht wordt gestuurd naar het e-mail adres van de pupinfo,  met de daarbij horende bijlagen, zijn dit meestal bestanden die zo groot zijn, dat ze niet geopend kunnen worden.
Als ik dit bemerk worden, op mijn verzoek, deze bestanden opnieuw in 2 of 3 gedeeltes aan mij toegezonden, waarna de bijlagen wèl geopend kunnen worden.
Ondanks het feit dat per e-mail alles heel vlug kan gaan, gaat hier soms toch enige tijd overheen waardoor het dekbericht al achterhaald is en er dus geen dekmelding geplaatst wordt, maar er meteen een bericht bij te verwachten pups te zien is.
Fokkers mogen en kunnen niet gedupeerd worden door een onvolkomenheid in het systeem van de server.

Voor alle duidelijkheid: de fokkers hebben dus wel aan de voorwaarden pupinfo voldaan! Zij krijgen dan ook conform de regels pupinfo!

Ik zou hierbij fokkers willen vragen om dekberichten met veel bijlagen per e-mail in gedeeltes te versturen of anders per post.

Daarmee wordt voorkomen dat er allerlei conclusies getrokken worden die niet kloppen.

Ook zou ik graag de mededeling dat er puppen op komst zijn, zo vlug mogelijk van de fokker zelf willen vernemen, en niet via Facebook e.d. of via anderen moeten horen.

Het is niet de bedoeling dat ik de sociale media in de gaten moet houden om hiervan op de hoogte te blijven. Daar is mijn tijd te kostbaar voor.

Houdt u er ook rekening mee dat de nieuwe fokvoorwaarden per 1november jl. in werking zijn getreden?


Miriam Eggen,
Pupinfo NBCC

Disclaimer