NBCC
ActueelVerenigingPuppen/herplaatsingVoor fokkersRegionaalWinkelWedstrijdennieuwsbrief
Rasstandaard
Fokreglement
Dekreuenlijst
Toelichting Pupinfo
Voorwaarden pupinfo fokkers
Aanvraag stamboom
Formulieren fokkers
Raad van Beheer
Aanvraag stamboomProcedure aanvragen Stamboom

U kunt voor dek- en/of geboorteaangifte gebruik maken van het digitale aanvraagformulier van de Raad van BeheerAanvragen stamboom stap voor stap

Dekaangifte

Binnen drie weken (21 dagen) na de dekking stuurt de fokker een dekaangifte formulier in. Op het formulier worden de gegevens van de teef en de reu ingevuld en de gegevens van hun eigenaren. Beide eigenaren ondertekenen de aangifte.

Let op: het dekaangifteformulier dient binnen 21 dagen door de Raad van Beheer ontvangen te zijn. Dus niet pas na 21 dagen insturen per post! Latere ontvangst betekent extra administratiekosten.

Na ontvangst van de dekaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker een bevestiging van de dekaangifte met de gegevens zoals die bij de Raad van Beheer over de twee ouderdieren en de eigenaar/fokker bekend zijn. Op de achterkant van de bevestiging bevinden zich de afstammingsgegevens en eventueel behaalde titels.

Een gedeeltelijk ingevuld geboorteaangifte formulier

De aan u toegestuurde gegevens door de Raad van Beheer moet u controleren op juistheid ervan. Eventuele correcties en/of aanvullingen stuurt u aan de Raad.

Geboorteaangifte

De fokker zorgt ervoor dat het geboorteformulier binnen 10 dagen na de geboorte door de Raad ontvangen is. De namen, het geslacht, geboortedatum en het aantal pups worden ingevuld.

Let op: het geboorteaangifteformulier dient binnen 10 dagen door ons ontvangen te zijn. Latere ontvangst betekent extra administratiekosten.
Ook als de teef leeg blijft ontvangen wij het geboorteformulier graag retour met de aantekening 'teef leeg gebleven'. Bij een eventuele herdekking van de teef dient u opnieuw een dekaangifte in te sturen. U ontvangt dan een nieuw geboorteaangifteformulier. U kunt het vorige 'oude' geboorteaangifteformulier dus niet meer gebruiken!

Acceptgiro

Na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker een acceptgiro. Ook hier worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kan de fokker de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.

Chippen

Na betaling zal de chipper, in overleg met de fokker, tussen 5 en 8 weken na de geboorte de pups komen chippen. Deze termijn is een streeftermijn. Door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. De chipper neemt het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen mee. Dat formulier wordt volledig ingevuld (o.a. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en wordt door de fokker ondertekend.

Let op: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld! De chipper controleert nogmaals alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee naar de Raad van Beheer. De gegevens worden verwerkt en de stambomen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 - 12 weken na de geboorte).

Chipnummer Raad van Beheer

Alle pups die in Nederland geboren en door de Raad van Beheer geregistreerd en van een chip worden voorzien hebben een chipnummer dat begint met 52814000.

Registratiebewijs/vermelding eigenaar op stamboom

Op de stamboom zal geen naam van de eigenaar meer geprint worden. In plaats daarvan komt een registratiebewijs. Op dit registratiebewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar. Verder is er ruimte voor het invullen van een eventuele nieuwe eigenaar.

Eigendomsoverdracht

Bij het overdragen van de hond worden de gegevens van de nieuwe eigenaar ingevuld op het registratiebewijs. Vervolgens ondertekenen zowel de nieuwe als de oude eigenaar het bewijs dat daarna naar de Raad van Beheer gestuurd wordt. De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de Raad van Beheer met daarop zijn eigen naam geprint.

Eigendomsoverdracht van fokker naar koper

De eerste herregistratie, van fokker naar koper, isl gratis. De verantwoording voor deze herregistratie ligt bij de fokker. De fokker ontvangt bij het chippen een "aanvraagformulier registratiebewijs". Deze aanvraagformulieren, waarop de op dat moment bekende gegevens van de betreffende pups staan vermeld, worden door de chipper bij de fokker achtergelaten. Als eigenaar staat op deze aanvraagformulieren de fokker van het nest vermeld. Deze aanvraagformulieren zijn na datum van uitgifte slechts 6 maanden geldig. De fokker is verplicht elk aanvraagformulier (ook van de honden die hij zelf houdt) binnen deze termijn om te zetten in een definitief registratiebewijs.

Let op: De eerste registratie is gratis. Dit geldt dus alleen voor de eerste wisseling van “aanvraagformulier registratiebewijs” naar het eerste “registratiebewijs”! Als u als fokker de hond(en) eerst allemaal op uw naam laat registreren via het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” dan is dat eerste gratis (her)registratie. Als u vervolgens via het registratiebewijs de puppen op naam laat zetten van de pupkopers, dan is dat de tweede herregistratie en dienen de pupkopers hiervoor te betalen. U moet dus wachten met het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” totdat de pupkoper bekend is. Dit dient u wel binnen 6 maanden te doen!


Disclaimer