NBCC
ActueelVerenigingPuppen/herplaatsingVoor fokkersRegionaalWinkelWedstrijdennieuwsbrief
Rasstandaard
Fokreglement
Dekreuenlijst
Toelichting Pupinfo
Voorwaarden pupinfo fokkers
Aanvraag stamboom
Formulieren fokkers
Raad van Beheer
Voor fokkers


Algemene informatie voor fokkers


Het door de Raad van Beheer goedgekeurde VFR is hier te downloaden.

Let op!!!! De nieuwe fokvoorwaarden zijn per 1 november 2015 ingegaan. Denk aan punt 1.2 van de pupinformatie! Citaat: 1.2 De fokker dient een kopie van het dekbericht aan de RvB binnen drie weken naar de pupinformatie van de NBCC te sturen. Als deze stukken te laat bij de pupinformatie binnen zijn,
wordt het nest niet gepubliceerd; noch bij de geboorteberichten
in het +) BCN, noch op de website van de NBCC. Alle dekberichten zullen op de website NBCC vermeld worden.
Zodra de geboorte heeft plaats gevonden wordt een volledig
NBCC-geboorteformulier ingevuld en opgestuurd naar de
pupinformatie.Op deze pagina vindt u Bearded Collie fokkers die lid zijn van de Nederlandse Bearded Collie Club en in Nederland wonen. De kennelnamen zijn alfabetisch gerangschikt. 

De bij de NBCC aangesloten fokkers worden geacht te fokken volgens de fokvoorwaarden, zoals die door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bearded Collie Club zijn vastgesteld.
 
Vermelding op deze pagina is gratis, uitsluitend na een verzoek daartoe van de aangesloten fokker, mits voldaan is aan de vastgestelde fokvoorwaarden.

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het te fokken nest ligt te allen tijde bij de fokker en niet bij de Nederlandse Bearded Collie Club. De Nederlandse Bearded Collie Club kan en zal geen garanties geven met betrekking tot de kwaliteit van nakomelingen.

Het doel van de Nederlandse Bearded Collie Club en de bij ons aangesloten fokkers is het behartigen van de belangen van de Bearded Collie in Nederland. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van inlichtingen over het ras, het houden van vergaderingen en voorts door alle middelen die voor deze doelstelling bevorderlijk zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.


Disclaimer